dimarts, 22 de maig de 2012

...procés de les arracades

si ens ho (re)tallen tot...no ens quedarà més remei que fer néixer noves flors a cada instant!!!!

arracades per la primavera...plata i esmalts freds